Skip to content

Verslag reis China mei 2014

Door Corry Zandbergen

Enkele hoogtepunten van deze reis.

Nieuws van onze studenten

Kim Sung Dzoe en Kim Hjang zijn afgestudeerd! Zij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor alle hulp die zij hebben gekregen in de afgelopen 4 jaar van hun studie. Zonder deze hulp zouden ze in armoede moeten leven, terwijl ze nu een kans hebben op een normaal bestaan.

Kim Sung Dzoe is nu 23 jaar. Hij heeft zijn opleiding ICT met succes afgerond. In april heeft hij een maand stage gelopen bij de LG fabriek in Nanjing in Zuid China. LG is een Zuid Koreaans bedrijf waar ongeveer 6.400 mensen werken. Ze waren erg tevreden over zijn werk en na het schrijven van zijn scriptie heeft hij daar op 2 juli een vaste baan gekregen. Hij werkt op kantoor. Een van de redenen dat ze hem graag wilden houden is omdat hij de Koreaanse taal spreekt. Zijn beginsalaris is 3.800 Yuan (€ 465,-) per maand, waar 800 Yuan (€ 100,-) belasting afgaat. Netto houdt hij 3.000 Yuan per maand (€ 365,-) over.

Kim Hjang is van een verlegen meisje veranderd in een spontane jongedame. Ze heeft haar opleiding Japans met groot succes afgerond. In China is het gebruikelijk dat de studenten die zich bijzonder inzetten en hoge punten halen, een financiële beloning krijgen. Omdat zij zo fantastisch heeft gepresteerd op de universiteit, heeft ze van een Zuid Koreaanse organisatie 3.000 Y (€ 465,-) gekregen. Ze gaat naar Beijing om bij een Japans bedrijf te werken.

Lee Jung Dzin doet een opleiding Techniek en heeft in zijn 3e jaar een aantal toetsen heel goed gemaakt. Hij heeft daar zelfs 1.000 Yuan (€ 120,-) beloning voor gekregen. Hij is nu begonnen aan zijn laatste jaar. Als hij klaar is wil hij graag gaan werken bij een bedrijf dat machineonderdelen ontwerpt. Net als alle studenten zit hij intern op de universiteit en woont hij met 6 jongens op 1 kamer. Hij staat om 6.30 uur op en volgt van 8 tot 17 uur de lessen, met een lunchpauze van 1,5 uur. Na schooltijd besteed hij de meeste avonden aan het maken van zijn huiswerk. Dit kan tot 22.30 uur, omdat dan het licht uit gaat.

Lee Jun Bie heeft het 4e jaar van haar opleiding medicijnen gehaald. Het gaat goed op school, maar het is heel druk, omdat ze ook jongere studenten bijles geeft. Met haar gezondheid gaat het een heel stuk beter dan vorig jaar. Ze ziet er veel beter uit en heeft nu goede medicijnen voor haar te snel werkende schildklier. Vorig jaar in de zomervakantie heeft ze alleen maar gerust vanwege haar gezondheid. Deze zomer heeft ze echter geen vakantie, omdat zij in juni haar praktijkjaar begonnen is met werken in het ziekenhuis. Als ze klaar is met deze opleiding wil ze graag verder studeren om zich te specialiseren.

Lee Heh Jang

Lee Heh Jang is een nieuwe studente. Zij is 18 jaar en begint dit jaar aan haar propedeusejaar psychologie op de Yanbian universiteit. Haar ouders zijn overleden toen zij nog heel jong was. Daarna zorgde haar oma voor haar. Omdat haar oma in 2012 overleden is, heeft ze de laatste jaren voor zichzelf moeten zorgen. In de tijd dat zij het heel moeilijk had en verdrietig was, kon ze daar met iemand over praten. Dat heeft haar heel goed geholpen. Ook als ze naar de kerk gaat wordt ze weer blij. Zij is heel dankbaar voor alle hulp die zij ontvangen heeft. Op haar beurt wil zij ook graag haar steentje bijdragen om anderen te helpen, wat ertoe geleid heeft dat zij nu psychologie studeert.

Samenwerking met het tv-station

Per jaar ondersteunen we onze studenten met 15.000 Yuan (€ 1.875,-). Dit bedrag is bestemd voor collegegeld, kost en inwoning, boeken en een klein beetje zakgeld. Voor het schooljaar 2014-2015 hebben we 3 studenten toegezegd hen financieel te ondersteunen. In totaal komt dit neer op 45.000 Yuan (€ 5.625,-). Dit hebben we bij het TV-station gebracht en zij zorgen ervoor dat alles netjes betaald wordt. Elk jaar wordt hun boekhouding gecontroleerd, waaruit blijkt dat de bij het tv-station ondergebrachte gelden daadwerkelijk aan de studenten is uitgegeven.

Het werk dat we voor de studenten doen is uiterst belangrijk. Sinds de start van de Stichting zijn er al 11 studenten afgestudeerd die nu in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Meestal helpen zij ook de rest van hun familie. Met degene die in Beijing wonen en werken hebben we elk jaar weer contact. Hjun Wun Moe is inmiddels getrouwd en tijdens de reis hebben we kennis gemaakt met zijn vrouw We We. Samen hebben zij een huis gekocht. Kim Sul Rjun is boekhouder. Zij heeft de afgelopen jaren zoveel kunnen sparen dat zij een huis heeft gekocht voor haar gehandicapte ouders. Lee Hjang Ran werkt bij het internationaal TV-station in Beijing. Als de tijd het toelaat proberen we ook altijd de ouders of grootouders van de studenten te bezoeken, waar we altijd met veel vreugde ontvangen worden.

Helpt u mee om volgend jaar nog meer studenten te kunnen helpen om uit de armoede te komen?

Wun Moe met We We

Wun Moe met We We

Sul Rjun en Hjang

Sul Rjun en Hjana

Ran de ouders van Sul Rjun

Ran de ouders van Sul Rjun

Nieuws van het gehandicaptenhuis "Liefdevol Hart"

In de zomer van 2013 zijn er allerlei acties gehouden op camping Het Beloofde Land in Voorthuizen. De opbrengst was bestemd om een nieuwe muur aan te bouwen in het gehandicaptenhuis. Deze muur is gerealiseerd en het is een echte aanwinst voor het huis. De warmte blijft nu binnen omdat er een extra gang is gemaakt. Dat scheelt enorm veel in de stookkosten. Namens alle kinderen en leiding van het huis heel hartelijk dank hiervoor!

De rest van het huis is ook gerenoveerd. Het zag er allemaal weer heel netjes uit. Ze hebben een behoorlijke grote voorraad schoolspullen en medicijnen. Kleding hebben ze ook genoeg, mede dankzij de inzet op de kerstmarkt 2013 van het Kindcentrum in Helmond. Ook hiervoor hartelijk dank.

De lerares heeft het afgelopen jaar alle landen waar de postzegels vandaan kwamen, die we vorig jaar hebben gegeven, vertaald in het Chinees. Het was voor de kinderen heel moeilijk om iets van de verschillende landen te begrijpen. Ze hebben wel alle postzegels bekeken en vonden ze heel erg mooi. Zoals elk jaar zijn ze heel blij met de prachtige kaarten die voor hen gemaakt worden door verschillende sponsors. De mensen van de kerk komen niet meer regelmatig op zondag. De heer Lee kan problemen krijgen als dat te vaak gebeurt. De kerk op zich heeft geen problemen, maar wel als de kinderen, die in het huis op school zitten, over het geloof te horen krijgen. We hadden gehoopt dat het toch wat soepeler zou gaan.

Al vele jaren zijn ze uitgeroepen tot beste school voor gehandicapte kinderen in de regio, zo ook in 2014. De heer Lee is 67 jaar en merkt dat het werk te zwaar wordt voor hem. Hij heeft dringend een vervanger nodig die hij kan opleiden om hem op te volgen. Helaas kan hij niet genoeg salaris betalen om een opvolger in dienst te nemen. Niemand wil voor een heel klein salaris komen werken. Hij heeft ongeveer 25.000 Yuan = € 3.000,– per jaar nodig voor een nieuwe medewerker. Dat is 2.000 Yuan = € 250,– salaris per maand. U kunt hem en de kinderen helpen door maandelijks een donatie hiervoor te geven.

 

Hiernaast hebben we nog 50.000 Yuan = € 6.000,- gegeven, waarmee we hen jaarlijks ondersteunen. om rijst en kolen voor de winter te kopen. Zonder onze financiële steun uit Nederland zouden ze niet voor de kinderen kunnen blijven zorgen.

Nieuws van opvanghuis "Welzijn door Liefde"

Bij onze ontmoeting met de heer Han zag hij er heel erg uitgeput uit. Hij heeft ons opnieuw de boomgaard laten zien. Er zit nog niet veel bloesem aan de bomen, omdat het naar zijn eigen zeggen nog “tienerbomen” zijn. Over 5 jaar zijn ze pas volgroeid, ze zijn dan 25 jaar oud, en dan komen er veel vruchten aan. Voor het werk in de boomgaard heeft hij een tractor nodig. Tot voor kort huurde hij deze van mensen als zij zelf klaar waren met hun eigen werk. Daarnaast heeft hij geen geld om arbeiders te betalen, zodat hij het werk grotendeels alleen moet doen.

Met behulp van onze actie “tractor” hebben we hem ontzettend blij kunnen maken! In de stromende regen zijn we samen met hem een prachtige tractor gaan uitzoeken. Deze kostte 61.700 Yuan. Nadat wij uitgelegd hadden dat wij uit Nederland kwamen om hem te helpen, hebben we een enorme korting gekregen van 15.700 Yuan. De prijs die we voor de tractor betaalden was uiteindelijk 46.000 Yuan (€ 5.650,-). Nu kan de heer Han op de juiste tijd zijn boomgaard bewerken en is daarbij niet meer afhankelijk van anderen. De heer Han is zo ontzettend gelukkig met de tractor. Hij wil iedereen heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Het werk wordt voor hem zo een stuk gemakkelijker.

 

Met de kinderen in het opvanghuis gaat het heel goed. De heer Han is 9 jaar geleden begonnen met het opvangen van straatkinderen. Een van de meisjes is afgelopen jaar getrouwd. Een aantal kinderen gaat naar de basisschool en de andere kinderen gaan naar de middelbare school. Sommige gehandicapte kinderen helpen op het land. Als tegemoetkoming in de kosten ontvangt de heer Han per kind en per gehandicapte volwassene een uitkering van 250 Yuan per maand. In totaal is dat 6.250 Yuan (€ 765,-), waar ze met 30 mensen van rond moeten komen. Aangezien dat zeer moeilijk is, hebben we hen ondersteund met 10.000 Yuan (€ 1.250,-)om rijst te kunnen kopen.

Zonder uw hulp konden wij al deze dingen natuurlijk niet doen. Onze grote dank aan jullie om dit werk mogelijk te maken. Het verandert levens van mensen!

Back To Top