Skip to content

Kinderen helpen kinderen

Dat is het uitgangspunt om hulp te vragen bij scholen. Vele scholen hebben een zendingspot die wekelijks door de kinderen gevuld wordt. Daarnaast wordt door scholen vaak een spaar- of sponsoractie georganiseerd.

Heeft u interesse om onze projecten te ondersteunen, nodig dan onze ambassadrice uit om op uw school om een presentatie te geven. Zij zal daarna het gedoneerde geld persoonlijk in China bij de kinderen brengen.

Na terugkomst van de reis zal zij verslag uitbrengen van wat er met het gedoneerde geld is gedaan.

Hieronder volgt een overzicht wat er allemaal is georganiseerd in de afgelopen jaren.

De Mr. J.J.L. van der Brugghenschool uit Katwijk is heel actief geweest en heeft in 2008 stenen gespaard om het gehandicaptenhuis mee te helpen renoveren. Zij hebben in totaal € 2.000,– gespaard!

De Julianaschool in Rijnsburg heeft in 2009 elke week zendingsgeld gespaard. Zij hebben toen 2 projecten gesteund, waaronder het gehandicaptenhuis. De opbrengst was € 750,–. Daarvan konden schriften, pennen, boeken etc. worden aangeschaft voor onderwijs aan de gehandicapte kinderen.

Bij de start van het nieuwe schooljaar 2009 werd door diverse Protestants Christelijke Scholen in Rijnsburg een gezamenlijke startdienst gehouden. De collecte die werd op gehaald bedroeg € 1.024,73 en was bestemd voor het gehandicaptenhuis. Het is gebruikt om nieuwe bedden en beddengoed te kopen.

In 2013 is de PCOB De Schakel uit Rijnsburg begonnen met een spaaractie. 4 maanden lang werd er wekelijks zendingsgeld gespaard. In totaal hebben de kinderen € 810,– bij elkaar gespaard. Daar zijn 11 nieuwe schoolbankjes en stoeltjes voor gekocht voor het gehandicaptenhuis. Dat was hard nodig, omdat de meeste tafeltjes en stoeltjes te laag waren.

Ook zijn de kinderen van de Mr. J.J.L. van der Brugghenschool uit Katwijk in 2013 gaan sparen, omdat we nieuwe schoolbankjes en stoeltjes nodig hadden. Zij hebben € 1.000,– bij elkaar gehaald en daarvoor hebben we 13 nieuwe tafeltjes en stoeltjes gekocht voor de gehandicapte kinderen.

Gedurtende de zomermaanden van 2013 zijn er op de Camping ’t Beloofde Land allerlei acties georganiseerd om te sparen voor de uitbouw van het gehandicaptenhuis. Alle campinggasten en bezoekers hebben hun uiterste best gedaan en dit resulteerde in een fantastische opbrengst van € 3.075,29. De uitbouw is gerealiseerd en daar is een grote keuken in gebouwd.

Kindcentrum Mozaïek uit Helmond heeft speciaal een kerstmarkt georganiseerd op 18 december 2013. Van de opbrengst van € 523,45 hebben we warme winterjassen en winterlaarzen gekocht voor de gehandicapte kinderen.

Back To Top