Skip to content

Het bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld:

  • Lars Doorduijn (voorzitter)
  • Debbie Biemond (penningmeester)
  • Arian Star (secretaris)

Het bestuur heeft in zijn huishoudelijk reglement opgenomen, dat Corry Zandbergen als ambassadrice de stichting vertegenwoordigt. Zij doet dat in Nederland met het oog op het bekend maken van het werk van de stichting. In China is zij gemachtigd om namens de stichting de beschikbare middelen in te zetten die nodig zijn.

Back To Top