Skip to content

Nieuwbouw opvanghuis “Welzijn door Liefde”

Ongeveer 26 jaar geleden is de heer Han in de bergen gaan wonen, omdat hij graag voor weeskinderen, gehandicapte kinderen, gehandicapte ouderen en zeer oude mensen wilde zorgen. De voorkeur ging uit naar de bergen, omdat de luchtkwaliteit daar het beste is. Er is voldoende grond om groente te verbouwen en hij heeft een enorme appelboomgaard aangelegd.

De eerste 14 jaar hadden ze geen elektriciteit en woonden ze in lemen huisjes. Daarna bouwde hij huisjes van steen, maar in 2018 was er controle door de brandweer. De huisjes werden beoordeeld als brandgevaarlijk en moesten worden afgebroken. Dat is inmiddels gebeurd.

Om in de huisvesting te kunnen voorzien van alle mensen waar hij voor zorgt, moeten er twee nieuwe huizen gebouwd worden. Er is besloten dat dit twee nieuwe vleugels aan het bestaande hoofdgebouw zullen worden. Het hoofdgebouw voldoet aan alle eisen en zal na de nieuwbouw dienen als huisvesting voor de medewerkers. Alle benodigde papieren van de regering om toestemming te krijgen voor de bouw van beide huizen zijn binnen.

Om de kosten te drukken worden oude materialen zoveel mogelijk hergebruikt en wordt er zoveel mogelijk zelf gedaan.

 

Wij gaan helpen! Helpen jullie mee?

De kosten voor deze nieuwbouw bedragen:

Nieuwbouw 1:    

28 m lang, 9 m breed, 3.70 m hoog

Kosten 390.000 Yuan = € 50.000,–

Nieuwbouw 2:    

18 m lang, 8 m breed, 3.70 m hoog

Kosten 225.000 Yuan = € 30.000,–

Totale kosten beide huizen bedraagt 615.000 Yuan = € 80.000,–

Back To Top