Skip to content

De stichting is sinds de oprichting door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Hieronder vindt u de gegevens betreffende de ANBI voorwaarden:
Naam instelling: Stichting De Zwervende Zwaluwen
Fiscaal nummer: 8184.45.890
Adres: Duizendschoon 35, 2231 PV Rijnsburg

Doelstelling: de allerarmsten in China geestelijke, humanitaire en financiële ondersteuning te geven om in hun nood te voorzien.

Bestuurders
Voorzitter: de heer Lars Doorduijn
Secretaris: de heer Adriaan Reinhard Star
Penningmeester: mevrouw Deborah Rebecca Chantal Zange

Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen beloning voor het werk dat zij verrichten

Back To Top