Skip to content

Onze missie is de allerarmsten in China geestelijke, humanitaire en financiële ondersteuning te geven om in hun nood te voorzien, zodat hun leefomstandigheden verbeteren en zij zich daardoor bemoedigd zullen voelen.

Wij willen hoop en toekomst geven aan een kind dat opgroeit in armoede en hem/haar helpen een beter bestaan op te bouwen.

Wij geloven dat we een kind uit de armoede kunnen helpen door hen een opleiding te laten volgen, waarmee zij een goede kans krijgen op de arbeidsmarkt en daarmee een beter bestaan op te bouwen. Waar nodig ondersteunen wij de kinderen eveneens met voedsel of financiële steun om medisch hulp in te schakelen. Wij hopen dat de kinderen die door ons geholpen zijn op hun beurt ook andere kansarme kinderen zullen helpen aan een betere toekomst.

Omdat er steeds meer jongeren van het platteland naar de steden trekt om een goede baan te kunnen krijgen, blijven de ouderen alleen achter. Daarom willen we ook graag deze ouderen tot steun zijn.

Back To Top