skip to Main Content

Stichting De Zwervende Zwaluwen biedt hulp in China vanuit bewogenheid met mensen in nood. Deze bewogenheid komt voort uit het ervaren van Gods ontferming en zorg voor de weduwen en de wezen. In de bijbel staat geschreven dat het dienen van God gepaard gaat met het zorgdragen voor deze kwetsbare mensen.

In Jakobus 1:27 staat het als volgt geschreven:

Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven. (Nieuwe Bijbelvertaling)

Het is ons verlangen om, wandelend aan de Hand van God, de Vader, te mogen omzien naar diegenen die Hij op ons pad brengt.

Ontstaan

Stichting De Zwervende Zwaluwen biedt hulp in China vanuit bewogenheid met mensen in nood.

Bestuur

Het bestuur heeft in zijn huishoudelijk reglement opgenomen, dat Corry Zandbergen als ambassadrice de stichting vertegenwoordigt.

Missie en doel

Onze missie is de allerarmsten in China geestelijke, humanitaire en financiële ondersteuning te geven om…

Jaarverslagen

Hieronder ziet u een vereenvoudigd overzicht van onze inkomsten en uitgaven in 2019 en 2020.

ANBI voorwaarden

De stichting is sinds de oprichting door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als Algemeen…

Beleidsplan

In het jaar 2019 ondersteunt de Stichting een drietal jongeren met een universitaire opleiding…

Back To Top