skip to Main Content

Koreaans Gehandicaptenhuis
“Liefdevol Hart”
In Noord-Oost China

Historie

De directeur van dit huis, de heer Lee Hee Jong en zijn vrouw zijn in 1999 gestart met het opvangen van zowel lichamelijk als verstandelijk gehandicapte kinderen. Er verblijven gemiddeld tussen de 25 en 30 kinderen, waarvan ongeveer de helft weeskind is. De andere kinderen komen uit zeer arme gezinnen. In het opvanghuis zijn een lerares en een kokkin werkzaam.

Een aantal jaren geleden is besloten om hier een school te starten. Dat gaat heel erg goed. Al vanaf 2008 zijn ze elk jaar uitgeroepen tot de beste schoolopleiding voor gehandicapte kinderen van de hele regio. Een aantal kinderen heeft na het laatste schooljaar een baan gevonden, onder andere in een restaurant en in een kapsalon. Zij verdienen nu zelf de kost en kunnen zodoende op eigen benen staan.

Om de kinderen eten, onderwijs en medische verzorging te geven, het onderhoud van het gebouw bij te houden en de salariskosten uit te betalen is veel geld nodig. Het enige vaste inkomen bestaat uit een zeer kleine uitkering van 250 Yuan = €30,– per kind per maand. Omdat het huis geen subsidie van de overheid krijgt is het heel moeilijk om blijvend goed voor de kinderen te kunnen zorgen. Daarom gaat de heer Lee regelmatig bij bedrijven en de overheid langs om donaties te vragen.

Daarnaast verbouwen ze groenten die zij deels gebruiken voor hun eigen maaltijden en deels verkopen.

Nieuws

De heer Lee is heel dankbaar voor alle hulp die hij al jarenlang van ons ontvangt. Daardoor is hij in staat om in het leven van gehandicapte kinderen een groot verschil te maken. Zonder onze hulp was dit niet mogelijk geweest.

Vanaf augustus 2014 heeft hij ervoor gekozen om alle kinderen 20 minuten per dag te laten werken. Er zijn helaas ook kinderen die dat niet kunnen, vanwege hun handicap. Ze moeten bijv. helpen met het huis schoonmaken, afwassen, onkruid weghalen e.d. Ook leert hij verschillende kinderen om rekeningen te gaan betalen en boodschappen te doen. Hij wil hen leren om zo zelfstandig mogelijk te worden. Een van de kinderen werkt 5 dagen per week bij een kapsalon. Hij zorgt dat de kinderen altijd netjes geknipt zijn. De eerste kinderen die hij opving was een tweeling. Deze meisjes kunnen goed voor zichzelf zorgen en hebben allebei een partner. Een van de meisjes woont in Zuid-Korea. Twee gehandicapt meisjes zijn inmiddels getrouwd en een van hen heeft een dochtertje.

De heer Lee is ontzettend blij dat sommige kinderen een eigen leven kunnen opbouwen. Voor een aantal verstandelijk gehandicapte kinderen zal dat helaas niet gaan. Zij zullen hun leven lang verzorging nodig hebben.

Niet alles is goed nieuws. Met zoveel kinderen om voor te zorgen is er soms ook heel verdrietig nieuws. Een van de kinderen is overleden omdat hij een knoop in de darmen had. Daar hebben ze ontzettend veel verdriet van gehad en dat heeft een diepe impact gehad op iedereen. Afgelopen december moest er een kind opgenomen worden omdat er een gat in de darm zat. Dit is voor de heer Lee de grootste angst: dat de kinderen ziek worden. Dat is een zware last, omdat je van de verzekering geen vergoeding voor medicijnen krijgt, ook niet als je chronisch ziek bent. Als je wordt opgenomen in het ziekenhuis wordt er maximaal een vergoeding van 60 % van de kosten gegeven. Ook moet er altijd iemand bij je zijn in het ziekenhuis om voor je te zorgen.

Wensen

De kosten voor de operatie en het verblijf in het ziekenhuis van een van de kinderen bedroegen 80.000 Yuan = € 10.250,–. Gelukkig heeft de verzekering het maximum van 60 % vergoed 48.000 Yuan = € 6.150,–, maar het eigen risico van32.000 Yuan = € 4.100,– heeft hij zelf moeten betalen. Misschien zouden we hierbij kunnen helpen.

De lerares heeft nog een wens: ze hebben een hele kleine boekenkast en het is heel moeilijk voor de kinderen om materiaal uit de kast te pakken. Ze zouden heel graag een grote boekenkast willen laten maken aan de wand, zodat alles overzichtelijker en gemakkelijker zou zijn. De computers worden dan ook tegen de muur gezet en dat zou veel meer ruimte geven. De kosten zijn ongeveer 7.000 Yuan.

FEEST

Op zondag 21 mei 2017 hebben we feest gevierd omdat we al 10 jaar met elkaar samenwerken! Alles was prachtig versierd met vlaggetjes. Er waren verschillende vrouwen gekomen die in het voor- en najaar altijd komen helpen. Ze waren allemaal gekleed in een Koreaanse hanbok, die ik ook gelijk kreeg aangemeten. Ook waren er een aantal oud-bewoners van de partij.

De heer Lee opende het feest met een welkomstwoord. Tien jaar geleden was hij heel erg depressief omdat hij geen uitkomst meer zag. Precies in die periode heeft God ons op zijn pad gebracht en heeft hij weer nieuwe moed gekregen. Nu zijn we 10 jaar verder en hij is ontzettend blij met alles wat er de afgelopen 10 jaar is gebeurd. Hij is de Nederlandse mensen enorm dankbaar en hij wil daarom iedereen hartelijk danken die hieraan heeft meegeholpen. In totaal heeft hij voor 50 kinderen kunnen zorgen. Er is dus heel veel reden voor dankbaarheid.

Wat is er in al die jaren gerealiseerd?

Sinds 2006 ondersteunen wij dit project. Naast een structurele bijdrage voor rijst en kolen, proberen we jaarlijks een bijdrage te leveren voor het onderhoud van het huis.

In de afgelopen jaren hebben we hen al op veel manieren kunnen helpen, zoals u op onderstaande foto’s kunt bekijken.

 • In 2006 hebben we een wasmachine en douche gegeven.
 • In 2007 zijn er een nieuw dak, een toilet binnen (er was alleen een buitentoilet) en 3 nieuwe buitendeuren geplaatst en hebben we een koelkast en kolen gegeven.
 • In 2008 is er een nieuwe keuken geplaatst.
 • In 2009 is het hele huis verbouwd en vernieuwd en is er zowel op de boven- als op de benedenverdieping vloerverwarming aangelegd.
 • In 2010 zijn de buitentoiletten en de buitenplaats vernieuwd. We hebben schoolmateriaal, rijst en kolen gegeven.
 • In 2011 hebben we nieuwe bedden en beddengoed, rijst en kolen gegeven.
 • In 2012 is het huis opnieuw geverfd en hebben we rijst en kolen gegeven.
 • In 2013 hebben we een personenbus, nieuwe schoolbankjes, rijst en kolen gegeven.
 • In 2014 hebben we rijst en kolen gegeven.
 • In 2015 is een muur aangebouwd en hebben we rijst en kolen gegeven.
 • In 2016 is een nieuwe kachel gekocht en een bijkeuken gemaakt en hebben we rijst en kolen gegeven.
 • In 2017 zijn op de bovenverdieping nieuwe plafonds aangebracht en hebben we rijst en kolen gegeven.
 • In 2018 is er een overkapping over de sloot gemaakt en een hek geplaatst en hebben we rijst en kolen gegeven.

2006 Nieuwe wasmachine

2006 Nieuwe douche

2007 Oude vriezer

2007 Nieuwe koelkast

2007  Oud dak

2007 Nieuw dak

2008 Oude keuken

2008 Nieuwe keuken

2009 Voor verbouwing

2009 Na verbouwing

2010 Oude toiletten

2010 Nieuwe toiletten

2011 Oude bedden

2011 Nieuwe bedden

2013 Oude schoolbanken

2013 Nieuwe schoolbanken

2013 De nieuwe bus

2013 Uitje met de nieuwe bus

2015 Muur oude situatie

2015 Muur nieuwe situatie

2016 Oude kachel

2016 Nieuwe kachel

2017 Oud plafond

2017 Nieuw plafond

2018 Oude situatie sloot

2018 Nieuwe overkapping sloot

Back To Top