Skip to content

Hoe komen we aan onze naam? In Korea hebben ze een speciale benaming voor weeskinderen, die vertaald kan worden door Zwervende Zwaluwen. Ze zijn op zichzelf aangewezen om te overleven en zwerven vaak van plaats naar plaats op zoek naar voedsel, kleding en onderdak. Omdat we ons richten op de Koreaanse mensen hebben we gekozen voor deze naam.

Sinds 2004 zijn we begonnen om hulp te bieden aan weeskinderen. Onze ambassadrice heeft de basis van de Koreaanse taal geleerd, om beter contact te kunnen maken met diegenen die zij een warm hart toedraagt. Ons werkterrein ligt in Noord-Oost China om etnische Koreaanse kinderen te helpen.

Toen bleek dat niet alleen weeskinderen onze hulp hard nodig hadden, maar ook gehandicapte kinderen, ouderen, gehandicapte ouderen en arme gezinnen. Daarom is gekozen onze hulp uit te breiden naar de allerarmsten, ongeacht de gezinssituatie.

Elk jaar groeide het aantal donateurs en daarom is op 27 juli 2007 de Stichting De Zwervende Zwaluwen opgericht
Sinds de oprichting van de stichting zijn we door de Nederlandse belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Back To Top