skip to Main Content

In het jaar 2019 ondersteunt de Stichting twee jongeren met het laatste jaar van de universitaire opleiding en een middelbare scholiere.

Hiernaast blijft de Stichting de opvanghuizen Welzijn door Liefde en Liefdevol Hart ondersteunen met geld voor voedsel, kolen en onderhoud van de gebouwen. We bekijken ter plaatse welke verdere ondersteuning we kunnen bieden om de leefomstandigheden te verbeteren. Hiertoe houden we nauw contact met de beide directeuren.

Om het werk van de Stichting te kunnen blijven doen, richten we ons op het werven van fondsen en sponsors in Nederland. Dit doen we onder andere door de naamsbekendheid van de Stichting in Nederland te vergroten door middel van het geven van presentaties en het leggen van contacten met mensen die ons werk structureel willen ondersteunen.

Back To Top