skip to Main Content

De nieuwbouw van Opvanghuis Liefdevol Hart is in volle gang

Ongeveer 26 jaar geleden is de heer Han in de bergen gaan wonen, omdat de lucht daar heel schoon is. Hij wilde graag voor kinderen en oude mensen gaan zorgen.

De eerste 14 jaar hadden ze geen electriciteit en woonden ze in lemen huisjes. Daarna bouwde hij huisjes van steen, maar tijdens een controle door de brandweer in 2017 werd er gezegd dat ze brandgevaarlijk waren. Ze moesten worden afgebroken.

In 2018 is dat gebeurd en is een start gemaakt met het bouwen van 2 nieuwe huizen om de kinderen en ouderen in te kunnen huisvesten.

We willen hem daarbij graag helpen en zijn begonnen met de actie “Nieuwbouw”.

Back To Top