Skip to content

Giften en donaties

Wat één iemand kan doen…

Onze ervaring leert dat de kinderen heel erg geraakt worden als zij horen dat er mensen uit het buitenland hen willen helpen. Onze hulp geeft hen de kans een opleiding te volgen en geeft hen de mogelijkheid om van betekenis te zijn in deze maatschappij en op hun beurt iets te kunnen geven aan andere arme kinderen.

Met uw steun kunnen wij nog meer kinderen, jongeren en arme mensen helpen en een kans geven op een mooie toekomst!
Daarnaast kunnen wij op zoek naar meer projecten die onze hulp kunnen gebruiken.

Alle donaties komen voor 100% ten goede aan de projecten.
Fiscaal aftrekbare giften kunt u overmaken op:

IBAN: NL52ABNA0403274699
SWIFT/BIC: ABNANL2A

Ten name van Stichting De Zwervende Zwaluwen, Rijnsburg

Meer doen, zonder extra kosten?

Wist u dat het ook mogelijk is om meer kinderen te helpen, zonder dat u meer betaalt?
Met een periodieke schenking verbindt u zich voor een minimale periode van 5 jaar aan onze Stichting.

Wij kunnen met uw structurele steun de jongeren en opvanghuizen toezeggen dat wij hen gedurende een langere periode zullen ondersteunen. U profiteert van extra belastingvoordeel, omdat een periodieke schenking volledig fiscaal aftrekbaar is.
Zo geeft u meer, zonder dat het u iets kost! Uw voordeel kan oplopen van 36% – 52%, afhankelijk van uw belastingtarief.

U kunt dit hier berekenen.

Een periodiek schenking kan zonder notaris geregeld worden, er zijn dus geen extra kosten aan verbonden. Het enige dat u hoeft te doen is deze overeenkomst (1,2,3,5 en 6) in te vullen en ondertekend op te sturen naar :

Stichting De Zwervende Zwaluwen, Duizendschoon 35, 2231 PV Rijnsburg

Wij vullen vervolgens de punten 4 en 7 in en sturen u een volledig getekend exemplaar retour. Het op de overeenkomst vermeldde transactienummer kunt u gebruiken bij uw belastingaangifte.

Alvast heel erg bedankt voor uw (extra) steun!

ANBI voorwaarden

De stichting is sinds de oprichting op 24 juli 2007 door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Hieronder vindt u de gegevens betreffende de ANBI voorwaarden:

Naam instelling:  Stichting De Zwervende Zwaluwen
Fiscaal nummer:  8184.45.890
Adres:  Duizendschoon 35, 2231 PV Rijnsburg
Doelstelling:  De allerarmsten in China geestelijke, humanitaire en financiële ondersteuning geven om in hun nood te voorzien.
Bestuurders
Voorzitter:  Dhr. Lars Doorduijn
Secretaris:  Dhr. Adriaan Reinhard Star
Penningmeester:  Mw. Deborah Rebecca Chantal Zange
Beloningsbeleid:  De bestuurders ontvangen geen beloning voor het werk dat zij verrichten.

Back To Top